Sunday, 3 July 2016

Surah Al-Baqarah (142)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 142:
Ringkasan tafsir;
Orang “safih” dari golongan orang Yahudi dan Musyrikin tertanya-tanya, mengapa orang Islam telah bertukar kiblat ? dulunya menghadap Baitulmaqadis dan kini menghadap pula ke Kaabah di Makkah ?. Mereka seolah-olah mencela perbualan orang Islam pada ketika itu. Maka Allah menyeru kepada Nabi Muhammad supaya berkata, “Timur dan Barat kepunyaan Allah. Kemana sahaja arah yang disuruh oleh Allah menghadapnya ikutlah sahaja dan jangan bantah”. Sesungguhnya Allah yang berkuasa, dan siapa yang dikehendaki diberi petunjuk kejalan yang lurus. 


[Previous] [Next]

.
Sumber,
Terjemahan (Surah 2, 141~150);  
[GS] https://t.co/pBN8UoQD0i
Ulasan (Surah 2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/104949876412914706580/posts/ELARiu5eRro
.

No comments:

Post a comment