Thursday, 14 March 2019

Al-Imran Ayat 128

4.3.128
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 128:


.
Ringkasan tafsir;

Allah telah memberi peringatan kepada Rasulullah, bukan urusan Rasulullah tentang mentadbir menghukum makhluk Ku, hanya bagi mu melaksanakan perintah Ku. Mereka semua uruasan Ku yang bakal diberi hukuman, baik cepat atau lambat, baik mengampuni dosa  mereka yang bertaubat mahu pun akan diseksa kerana mereka itu telah menganiayai diri-diri mereka sendiri. Dan Allah menerangkan kekuasaan Nya seperti ayat dibawah (4.3.129).
[previous] [next] [home] 

Rujukan sumber,   
Juzuk4, Surah3 
Terjemahan,
121~130,
[GS]
https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    


Sunday, 3 July 2016

Surah Al-Baqarah (142)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 142:
Ringkasan tafsir;
Orang “safih” dari golongan orang Yahudi dan Musyrikin tertanya-tanya, mengapa orang Islam telah bertukar kiblat ? dulunya menghadap Baitulmaqadis dan kini menghadap pula ke Kaabah di Makkah ?. Mereka seolah-olah mencela perbualan orang Islam pada ketika itu. Maka Allah menyeru kepada Nabi Muhammad supaya berkata, “Timur dan Barat kepunyaan Allah. Kemana sahaja arah yang disuruh oleh Allah menghadapnya ikutlah sahaja dan jangan bantah”. Sesungguhnya Allah yang berkuasa, dan siapa yang dikehendaki diberi petunjuk kejalan yang lurus. 


[Previous] [Next]

.
Sumber,
Terjemahan (Surah 2, 141~150);  
[GS] https://t.co/pBN8UoQD0i
Ulasan (Surah 2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/104949876412914706580/posts/ELARiu5eRro
.