Thursday, 14 March 2019

Al-Imran Ayat 128

4.3.128
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 128:


.
Ringkasan tafsir;

Allah telah memberi peringatan kepada Rasulullah, bukan urusan Rasulullah tentang mentadbir menghukum makhluk Ku, hanya bagi mu melaksanakan perintah Ku. Mereka semua uruasan Ku yang bakal diberi hukuman, baik cepat atau lambat, baik mengampuni dosa  mereka yang bertaubat mahu pun akan diseksa kerana mereka itu telah menganiayai diri-diri mereka sendiri. Dan Allah menerangkan kekuasaan Nya seperti ayat dibawah (4.3.129).
[previous] [next] [home] 

Rujukan sumber,   
Juzuk4, Surah3 
Terjemahan,
121~130,
[GS]
https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    


No comments:

Post a comment